Banner
ورود اعضاء الإثنين 21 جوان 2021 | دو شنبه, 31 خرداد 1400

راهنمای انتخاب رشته

دو شنبه, 06 مرداد 1399 ساعت 13:23:21

  

چگونه دانشگاه محل تحصیل خود را انتخاب کنیم؟ - انتخاب دانشگاه محل تحصیل در 8 گام
دو شنبه, 06 مرداد 1399 ساعت 13:25:54
مهم ترین موضوع در انتخاب دانشگاه، کیفیت آموزش است.عموما فعالیتهای برجسته آموزشی ، پژوهشی در رتبه بندی دانشگاه ها اهمیت بیشتری دارد. بنابراین رویدادهای علمی ، دستآوردهای علمی پژوهشی ، امکانات آموزشی ، پژوهشی ، رفاهی و ورزشی دانشگاه مورد نظر خود را به دقت بررسی نمائید.
با آغاز فصل کنکور نگرانی های انتخاب رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل بر داوطلبان و خانواده های آنها غلبه می کند. برای انتخاب مناسب آگاهی از معیارها و شاخصهای انتخاب اهمیت زیادی دارد. در این نوشتار کوتاه به بررسی برخی از مهمترین معیارهای انتخاب دانشگاه…